ZWROT, WYMIANA, REKLAMACJA

ZWROT

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar nie został wykonany na indywidualne zamówienie, nie jest uszkodzony, nie nosi śladów eksploatacji i pozostaje w oryginalnym, foliowym opakowaniu (szczególnie abażur). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek poinformować sklep www.lysne.pl telefonicznie (+48 518 145 876) bądź mailowo (reklamacje@lysne.pl) o swojej decyzji - odstąpieniu od niniejszej umowy. Kupujący zobowiązany jest do odesłania zwracanego towaru na swój koszt.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu (lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@lysne.pl wraz z numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota za towar.

Zwrot płatności Klientowi nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu.

Sklep internetowy www.lysne.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysłanych za pobraniem oraz przesyłek uszkodzonych w transporcie z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń. Nie odbieramy także przesyłek zleconych do odbioru w Paczkomatach. Jedynym właściwym adresem do zwrotu produktów jest adres podany w formularzu (MAGAZYN ZWROTÓW). Przesyłki wysłane na inne dane adresowe np. salonu firmowego czy siedziby firmy nie będą przyjmowane!

Odstąpienie od umowy nie obowiązuje sprzedaży hurtowej - umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami w której dokumentem księgowym jest faktura VAT, zamówień indywidualnych wykonanych na zlecenie klienta (dotyczy w szczególności modeli lamp: MEDINA, PORTO, GRANADA fi - 80 cm/fi - 100 cm) oraz zamówień inwestycyjnych.

 
Towar wraz z formularzem zwrotu z dopiskiem ZWROT należy odesłać na adres:

SOLANO PAULINA CIEKOT - LYSNE.PL
ul. Cmentarna 6
42-202 Częstochowa

FORMULARZ ZWROTU

 

WYMIANA

Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar nie został wykonany na indywidualne zamówienie, nie jest uszkodzony, nie nosi śladów eksploatacji i pozostaje w oryginalnym, foliowym opakowaniu (szczególnie abażur). Konsument przed odesłaniem produktu ma obowiązek poinformować sklep www.lysne.pl telefonicznie (+48 518 145 876) bądź mailowo (reklamacje@lysne.pl) o swojej decyzji. Konsument zobowiązany jest również do odesłania zwracanego towaru na swój koszt i poniesienia opłaty za ponowną wysyłkę (kosz ponownej wysyłki to 20 zł). Wymagane jest również załączenie formularza wymiany w którym obsługa sklepu zostanie poinformowana o zmianie koloru stelaża i abażuru lub wymianie na inny model. Przy wymianie na model o niższej cenie różnica kwotowa przelana zostanie na numer konta z którego Konsument dokonał zapłaty lub przy wyborze modelu o wyższej cenie konsument ma obowiązek uregulować różnicę dokonując przelewu wraz z numerem zamówienia i informacją o wymianie (numer konta bankowego).

Towar wraz z formularzem zwrotu z dopiskiem WYMIANA należy odesłać na adres:

SOLANO PAULINA CIEKOT - LYSNE.PL
ul. Cmentarna 6
42-202 Częstochowa

 

REKLAMACJA

z tytułu gwarancji

Firma SOLANO Paulina Ciekot, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa, NIP 573-274-24-88 działająca pod marką LYSNE jako polski producent oświetlenia udziela gwarancji na oprawy oświetleniowe sprzedawane w sklepie internetwym www.lysne.pl na okres 2 lat.

Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu produktu przez Kupującego, wynikającej z faktury VAT potwierdzającej zakup towarów.

Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, takich jak: matowienie powłok lakierniczych wskutek działania czynników atmosferycznych, procesu starzenia się, odbarwienia lub utraty elastyczności części z tworzywa sztucznego oraz szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użycia z naruszeniem stosownych standardów, zasad lub instrukcji, w tym w szczególności obowiązujących w danym regionie najnowszych standardów w zakresie bezpieczeństwa.

Aby skorzystać z prawa do gwarancji Konsument ma obowiązek poinformować sklep www.lysne.pl telefonicznie (+48 518 145 876) bądź mailowo (reklamacje@lysne.pl) o zaistniałej wadzie produktu. Kupujący zobowiązany jest odesłać wadliwy Produkt dopiero po otrzymaniu instrukcji dotyczących sposobu i terminu wysyłki. Koszty przesyłki ponosi udzielający gwarancji, ale wyłącznie w sytuacji, gdy reklamacja wstępnie uznana zostanie za zasadną. W przeciwnym wypadku koszty przesyłki ponosi Kupujący.

Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia zaistniałej wady przez Kupującego. O decyzji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient może ubiegać się o a) usunięcie wad poprzez dokonanie naprawy rzeczy lub b) usunięcia wad rzeczy poprzez dokonanie wymiany na nową. Jeśli Produkt nie zostanie uznany za wadliwy ani niespełniający warunków gwarancji, Klient może zostać obciążony kosztami odesłania Produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów.
 
Towar wraz z formularzem reklamacyjnym z dopiskiem REKLAMACJA należy odesłać na adres:

SOLANO PAULINA CIEKOT - LYSNE.PL
ul. Cmentarna 6
42-202 Częstochowa

z tytułu uszkodzenia podczas transportu

 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub produktu należy sporządzić wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę, protokół uszkodzenia towaru zwracając szczególna uwagę na odpowiedni opis uszkodzenia produktu oraz opakowania zewnętrznego (stanowi to podstawę reklamacji). Wypełniony protokół należy przesłać droga mailową do Biura Obsługi Klienta na adres reklamacje@lysne.pl załączając skan lub kopię protokołu szkody oraz formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciami uszkodzeń w terminie nieprzekraczającym 48h od momentu odebrania przesyłki.

Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem reklamacji z tytułu uszkodzenia podczas dostawy. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY