REKLAMACJA

REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI PRODUCENTA OŚWIETLENIA LYSNE.PL

Firma SOLANO Paulina Ciekot, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa, NIP 573-274-24-88 działająca pod marką LYSNE.PL jako polski producent oświetlenia udziela gwarancji na oprawy oświetleniowe sprzedawane w sklepie internetowym www.lysne.pl na okres 2 lat.

Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu wynikającej z faktury VAT potwierdzającej zakup towarów. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, takich jak: matowienie powłok lakierniczych wskutek działania czynników atmosferycznych, procesu starzenia się, odbarwienia lub utraty elastyczności części z tworzywa sztucznego oraz szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użycia z naruszeniem stosownych standardów, zasad lub instrukcji, w tym w szczególności obowiązujących w danym regionie najnowszych standardów w zakresie bezpieczeństwa.

 

REKLAMACJA W KILKU KROKACH

KROK1: POINFORMUJ NAS O ZAISTNIAŁEJ WADZIE

Aby skorzystać z prawa do gwarancji niezwłocznie poinformuj nas mailowo (reklamacje@lysne.pl) o zaistniałej wadzie produktu. Po przesłaniu zdjęć ukazujących wadę produktu oraz opisu, Dział Reklamacji udzieli instrukcji dotyczących sposobu i terminu wysyłki. Im lepiej przedstawisz nam zaistniałą wadę tym większe prawdopodobieńtwo, że reklamacja zostanie uznana "od ręki". 

Gdy reklamacja wstępnie uznana zostanie za zasadną koszty przesyłki są pokrywane przez nasz sklep z oświetleniem LYSNE.PL. W przeciwnym wypadku koszty te spoczywają na Kupującym. 

 

KROK 2: ODEŚLIJ REKLAMOWANY TOWAR

Towar wraz z formularzem reklamacyjnym z dopiskiem REKLAMACJA należy odesłać na adres:
 

SOLANO PAULINA CIEKOT - LYSNE.PL
ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3
42-216 Częstochowa

Formularz reklamacji możesz pobrać »tutaj«

 

KROK 3: POCZEKAJ NA NASZĄ DECYZJĘ

Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia zaistniałej wady. O decyzji zostaniesz poinformowany mailowo. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji możesz ubiegać się o:
» usunięcie wad poprzez dokonanie naprawy rzeczy lub
» usunięcia wad rzeczy poprzez dokonanie wymiany na nową. Jeśli Produkt nie zostanie uznany za wadliwy ani niespełniający warunków gwarancji, możesz zostać obciążony kosztami odesłania Produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów.
 
 
 
REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU
 

Lampy to produkty delikatne i kruche - szczególnie abażury. Zabezpieczane są w sposób wystarczający, wypracowany przez lata doświadczeń. Przesyłki nie ulegają uszkodzeniu od tak! Powodem jest niewłaściwy transport. Mimo, że współpracujemy z najlepiej ocenianymi firmami kurierskimi, czasami zdarzają się uszkodzenia. Dlatego pamiętaj o tym, że to na odbierającym przesyłkę spoczywa obowiązek sprawdzenia odbieranego towaru.

Wasze zamówienia wysyłane są w kartonach o kształtach prostopadłościanów, dlatego Twoją czujność powinno wzbudzić nawet delikatne wgniecenie, minimalne naderwanie kartonu, zgniecienie, pogięcie, rozerwanie, zamoczenie, uszkodzenie taśmy ochronnej, opieczętowanie przesyłki taśmą z logo przewoźnika.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub produktu należy od razu sporządzić wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę protokół uszkodzenia towaru zwracając szczególna uwagę na odpowiedni opis uszkodzenia produktu oraz opakowania zewnętrznego (stanowi to podstawę reklamacji) lub odmówić przyjęcia przesyłki. Warto wiedzieć, że jako odbiorca również masz prawo do dopisania własnych uwag do protokołu w przypadku kiedy nie zgadzasz się z tym co napisał kurier. 

Wypełniony protokół należy przesłać droga mailową do Działu Reklamacji na adres reklamacje@lysne.pl załączając skan lub kopię protokołu szkody wraz ze zdjęciami uszkodzeń w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu odebrania przesyłki.

Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem reklamacji z tytułu uszkodzenia podczas dostawy.

Dokument w postaci protokołu szkody znacznie ułatwi proces reklamacji, a w przypadku zwrotu jest dowodem na to, że produkt nie został przez Ciebie uszkodzony. Bez takiego dowodu Dział Reklamacji odrzuca zwrot lub pomniejsza go o koszty naprawy produktu lub zniszczenia.

W przypadku kiedy uszkodzona przesyłka (posiadająca widoczne z zewnątrz uszkodzenia) zostanie pokwitowana kurierowi (odebrana) bez żadnych zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia (art. 76 prawa przewozowego).