GWARANCJA PRODUCENTA

Firma SOLANO Paulina Ciekot, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa, NIP 573-274-24-88 działająca pod marką LYSNE jako polski producent oświetlenia udziela gwarancji na oprawy oświetleniowe sprzedawane w sklepie internetowym www.lysne.pl na okres 2 lat.

Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu produktu przez Kupującego wynikającej z faktury VAT lub paragonu potwierdzającej zakup towarów.

Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, takich jak: matowienie powłok lakierniczych wskutek działania czynników atmosferycznych, procesu starzenia się, odbarwienia lub utraty elastyczności części z tworzywa sztucznego oraz szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użytkowania z naruszeniem stosownych standardów, zasad lub instrukcji (w szczególności obowiązujących w danym regionie najnowszych standardów w zakresie bezpieczeństwa).

Aby skorzystać z prawa do gwarancji Konsument ma obowiązek poinformować sklep www.lysne.pl bądź mailowo (reklamacje@lysne.pl) o zaistniałej wadzie produktu. Kupujący zobowiązany jest odesłać wadliwy Produkt dopiero po otrzymaniu instrukcji dotyczących sposobu i terminu wysyłki. Koszty przesyłki ponosi udzielający gwarancji, ale wyłącznie w sytuacji, gdy reklamacja wstępnie uznana zostanie za zasadną. W przeciwnym wypadku koszty przesyłki ponosi Kupujący.

Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia zaistniałej wady przez Kupującego. O decyzji Klient zostanie poinformowany mailowo. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient może ubiegać się o a) usunięcie wad poprzez dokonanie naprawy rzeczy lub b) usunięcia wad rzeczy poprzez dokonanie wymiany na nową. Jeśli Produkt nie zostanie uznany za wadliwy ani niespełniający warunków gwarancji, Klient może zostać obciążony kosztami odesłania Produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów.
 
Towar wraz z formularzem reklamacyjnym z dopiskiem REKLAMACJA należy odesłać na adres:

SOLANO PAULINA CIEKOT - LYSNE.PL
ul. Szajnowicza 55 lokal 3
42-202 Częstochowa

FORMULARZ REKLAMACYJNY